Công văn 2731/TCT-CS: hóa đơn xuất sau thời điểm giao hàng vẫn được coi là chi phí hợp lệ

20/06/2016 Quản Trị

Ngày 20/06/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 2731/TCT-CS, trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa từ nhà cung cấp và hóa đơn […]