15/11/2016

Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định lệ phí môn bài

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định lệ phí môn bài với những điểm đáng lưu ý như sau:

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

TT Vốn điều lệ/ vốn đầu tư (x) Lệ phí môn bài Bậc môn bài Tiểu mục
a x > 10 tỷ đồng 3.000.000 đ/năm Bậc 1 2862
b x < 10 tỷ đồng 2.000.000 đ/năm Bậc 2 2863
c Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đ/năm Bậc 3 2864
Tổ chức nêu tại điểm a, b trong năm có thay đổi vốn điều lệ/ vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ/ vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài
Trường hợp vốn điều lệ/ vốn đầu tư ghi bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH

TT Doanh thu năm (x) Lệ phí môn bài Bậc môn bài Tiểu mục
a x > 500 tr.đồng 1.000.000 đ/năm Bậc 1 2862
b 300 tr.đồng < x < 500 tr.đồng 500.000 đ/năm Bậc 2 2863
c 100 tr.đồng < x < 300 tr.đồng 300.000 đ/năm Bậc 3 2864
Cá nhân, hộ gia đình trong năm có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài
Cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm;

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm;

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Xem thêm tại đây:Hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài đối với người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh

Thông tư 302 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.

VB_Luật quản lý thuế Related