01/09/2016

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH tăng mức tiền ăn giữa ca lên 730.000 VNĐ/người/tháng

Ngày 01/09/2016, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điểm lưu ý là mức tiền ăn giữa ca được tăng lên từ 680.000/người/tháng lên 730.000/người/tháng.

Theo hướng dẫn tại thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN, trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì khoản chi không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Do đó, có thể hiểu, mức khống chế phụ cấp tiền ăn giữa ca, ăn trưa chi bằng tiền được miễn thuế TNCN của các doanh nghiệp sẽ là 730.000 VNĐ/người/tháng.

Thông tư 26 có hiệu lực kể từ 15/10/2016. Các chế độ quy định tại thông tư được áp dụng từ 01/01/2016.

VB_Tiền lương-bảo hiểm Related