28/10/2016

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi điều kiện TT qua ngân hàng

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219 về thuế GTGT.

Theo đó, Thông tư 173 đã bãi bỏ điều kiện phải đăng ký hoặc thông báo tài khoản của bên bán và tài khoản của bên mua với cơ quan thuế đối với khoản thanh toán qua ngân hàng cho mục đích khấu trừ thuế GTGT.

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Thông tư 173 có hiệu lực thi hành từ 15/12/2016.

VB_Luật quản lý thuế Related