10/01/2017

Công văn 94/TCT-KK: kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Ngày 10/01/2017, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 94/TCT-KK, trường hợp doanh nghiệp phát hiện hồ sơ kê khai, khấu trừ bị sót hóa đơn GTGT đầu vào thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào bất cứ ngày làm việc nào trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

VB_Thuế GTGT Related