VB_Thuế GTGT

27/12/2016

Công văn 6051/TCT-CS: thuế GTGT của dịch vụ sửa chữa phần mềm

Ngày 27/12/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 6051/TCT-CS về thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa phần mềm như sau:

– Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

– Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

Theo đó, dịch vụ sửa chữa phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 21 điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.