22/09/2016

Công văn 4422/TCT-DNL: khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài

Ngày 22/09/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 4422/TCT-DNL, trường hợp số thuế GTGT bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài thì:

– Bên Việt Nam được khấu trừ số thuế GTGT đó.

– Chứng từ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ của bên Việt Nam là biên lai nộp thuế GTGT hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có đóng dấu xác nhận của Kho bạc nhà nước về số thuế GTGT đã nộp.

VB_Thuế GTGT Related