Chuyên mục khác

12/11/2018

Công văn 4037/TCT-CS: thuế suất GTGT đối với vận tải quốc tế

Ngày 17/10/2018, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 4037/TCT-CS, vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện về vận tải quốc tế tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì áp dụng thuế suất 0% theo quy định.