20/06/2016

Công văn 2731/TCT-CS: hóa đơn xuất sau thời điểm giao hàng vẫn được coi là chi phí hợp lệ

Ngày 20/06/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 2731/TCT-CS, trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa từ nhà cung cấp và hóa đơn mua hàng xuất sau thời điểm giao hàng nếu doanh nghiệp xuất trình được các tài liệu như báo giá, hợp đồng và biên bản giao nhận hàng hóa thì doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí hợp lệ đối với hóa đơn xuất sau thời điểm giao hàng.

Tuy nhiên, nhà cung cấp xuất hóa đơn muộn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.