18/10/2014

Công văn 15606/BTC-TCT: việc lập hóa đơn đối với dịch vụ vận tải hàng hóa

Ngày 18/10/2014, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 15606/BTC-TCT, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa cung ứng dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ kèm theo bảng kê chi tiết số lượng giao nhận, vận tải hàng hóa trong tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ.

VB_Luật quản lý thuế Related