Dịch vụ

Dịch vụ

Tax Refund

Hoàn thuế GTGT

20/12/2016 Quản Trị

Điều kiện hoàn thuế GTGT: Doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy […]

ke-toan-tron-goi

Kế toán thuế trọn gói

20/12/2016 Quản Trị

Đặt mình vào vị trí: Quý doanh nghiệp mới thành lập chưa có nhân sự về kế toán Quý doanh nghiệp chưa yên tâm về […]