Công văn 4037/TCT-CS: thuế suất GTGT đối với vận tải quốc tế

12/11/2018 Quản Trị

Ngày 17/10/2018, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 4037/TCT-CS, vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa […]